ACARA BY EMPEROR

ส่วนประกอบบ้าน :

  • 5 Bedrooms
  • 7 ห้องน้ำ
  • ห้องรับแขก
  • ห้องทานอาหาร
  • ส่วนเตรียมอาหาร
  • ห้องครัว
  • ห้องอเนกประสงค์
  • ส่วนแม่บ้าน
  • ที่จอดรถ 3 คัน